การฝาก-ถอน

  • ฝากเงิน
  • ถอนเงิน

ทาง TenkoFX นั้นมีช่องทางการฝากและถอนเงินระหว่างบัญชีเทรดของคุณ ซึ่งช่องทางที่หลายหลายนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากจำเป็น หากเป็นไปได้ ทางบริษัทอาจเป็นผู้รับผิดชอบด้านค่าธรรมเนียมการฝากถอนได้หรือหากมีค่าธรรมเนียมระหว่างผู้ให้บริการนั้น ทางบริษัทจะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

Crypto

จำนวน ต่ำสุด/สูงสุด ค่าธรรมเนียม % ระยะเวลาดำเนินการ 1
ฝากเงิน 0.01 / - BTC 0 ทันที
ถอนเงิน 0.001 / – BTC 0.001 BTC 24 ชั่วโมง
ฝากเงิน 0.1 / - ETH 0 ทันที
ถอนเงิน 0.01 / – ETH 0.01 ETH 24 ชั่วโมง
ฝากเงิน 0.1 / - LTC 0 ทันที
ถอนเงิน 0.01 / – LTC 0.01 LTC 24 ชั่วโมง
ฝากเงิน 1 / - USDT 0 ทันที
ถอนเงิน 1 / – USDT 0 USDT 24 ชั่วโมง
ฝากเงิน 0.01 / - BCH 0 ทันที
ถอนเงิน 0.01 / – BCH 0.001 BCH 24 ชั่วโมง

ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์

จำนวน ต่ำสุด/สูงสุด ค่าธรรมเนียม % ระยะเวลาดำเนินการ 1 ฝาก / ถอน 2
/ ขั้นตอน
RUB / USD
ฝากเงิน 300 / 15,000 RUB 0% ภายใน 1 วัน
ถอนเงิน 300 / 50,000 RUB 0% + 0.5 USD 24 ชั่วโมง
USD / IDR
ฝากเงิน 3 / 5,000 USD 0.5% ทันที
ถอนเงิน 1 / – USD 0% + 0.5 USD 24 ชั่วโมง
USD
ฝากเงิน 3 / - USD 2% ทันที
ถอนเงิน 1 / – USD 0% 24 ชั่วโมง
USD / EUR
ฝากเงิน 3 / - USD 0% ทันที
ถอนเงิน 1 / – USD 0.5% 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ

  • 1 ระยะเวลาดำเนินการ: นั้นนับเป็นเวลาที่ใช้ในการหักจำนวนเงินออกจาก Money Box ของคุณ ส่วน “ทันที” หมายความว่าระบบจะดำเนินการให้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่เราตรวจสอบรายการนั้นๆ

    ระยะเวลาดำเนินการ: จันทร์ - ศุกร์ (9:00น. ถึง 21:00น., GMT+4) ทางฝ่ายการเงินของเรานั้นจะดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว ส่วนการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของคุณนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณได้เลือกวิธีการโอนอย่างไร
  • 2 เพื่อทำรายการโอนจากหน้านี้ คุณต้องทำการเข้าระบบ TenkoDESK ของคุณก่อน
  • 3 By choosing Wire Transfers as a payment method you acknowledge and agree that the payment to Tenko Systems Limited will be made to the account of Tenko Systems Limited held with XP Solutions Limited. XP Solutions Limited (www.finfxtech.com) provide a range of payment services including operating a money transfer service and issuing and managing means of payments.