واریز و برداشت

  • واریز
  • برداشت

شرکت ما راه های مختلفی برای واریز و شارژ حساب معاملاتی شما ارائه می دهد. این طیف وسیع به طور مداوم در حال رشد است. هدف ما تسهیل سپرده گذاری به طور سریع و آسان است. شرکت ما هیچ هزینه ای بابت کارمزد واریز و یا شارژ حساب دریافت نمی کند. حداقل و حداکثر مقدار کارمزد و زمان پردازش برای هر روش سپرده گذاری در جدول مقایسه زیر شرح داده شده است.

Wire transfer

مقدار حداقل/حداکثر هزینه انتقال % مدت زمان پردازش ۱ شارژ کردن حساب ۲
/ دستورالعمل
USD / EUR / RUB / GBP / CHF / AUD / JPY
واریز 500 / 100,000 USD Local bank fees 24 ساعت
برداشت 500 / 7,000 USD Withdrawal Fee
30 EUR/ 45 USD/ 1500 RUB/ 35 GBP/ 45 CHF/ 65 AUD/ 5000 JPY
24 ساعت

کارت های بانکی و اعتباری

مقدار حداقل/حداکثر هزینه انتقال % مدت زمان پردازش ۱ شارژ کردن حساب ۲
/ دستورالعمل
USD / EURدر تمام کشورها موجود نمی باشد.
واریز 3 / 10,000 USD 1.5% + 0.5 USD لحظه ای
برداشت 1 / – USD 1.5% 24 ساعت
CNYدر تمام کشورها موجود نمی باشد.
واریز 50 / 50,000 CNY 2.5% لحظه ای
برداشت 1,000 / - CNY 1.2% 24 ساعت

Crypto

مقدار حداقل/حداکثر هزینه انتقال % مدت زمان پردازش ۱
واریز 0.01 / - BTC 0 لحظه ای
برداشت 0.001 / – BTC 0.001 BTC 24 ساعت
واریز 0.1 / - ETH 0 لحظه ای
برداشت 0.01 / – ETH 0.01 ETH 24 ساعت
واریز 0.1 / - LTC 0 لحظه ای
برداشت 0.01 / – LTC 0.01 LTC 24 ساعت
واریز 1 / - USDT 0 لحظه ای
برداشت 1 / – USDT 0 USDT 24 ساعت

سیستم های پرداخت الکترونیکی

مقدار حداقل/حداکثر هزینه انتقال % مدت زمان پردازش ۱ شارژ کردن حساب ۲
/ دستورالعمل
USD / RUB / EUR
واریز 3 / 5,000  USD 1.5% + 0.5 USD لحظه ای
برداشت 1 / – USD 1.5% 24 ساعت
USD / EUR
واریز 3 / 10,000 USD 1.5% + 0.5 USD لحظه ای
برداشت 1 / – USD 1.5% 24 ساعت
RUB / USD
واریز 300 / 15,000 RUB 0% ظرف مدت ۱ روز
برداشت 300 / 50,000 RUB 0% + 0.5 USD 24 ساعت
USD / IDR
واریز 3 / 5,000 USD 0.5% لحظه ای
برداشت 1 / – USD 0% + 0.5 USD 24 ساعت
USD
واریز 3 / - USD 2% لحظه ای
برداشت 1 / – USD 0% 24 ساعت
USD / EUR
واریز 3 / - USD 0% لحظه ای
برداشت 1 / – USD 0.5% 24 ساعت

نکات:

  • ۱ مدت زمان پردازش: زمانی که صرف می شود تا مبلغ دریافت شده به صندوق پول واریز شود. "لحظه ای" به معنی پردازش کاملا خودکار و بدون هر گونه مداخله و یا بررسی توسط مدیر می باشد.

    زمان پردازش: دوشنبه تا جمعه (۹ صبح تا ۹ شب به وقت GMT+4). بخش امور مالی ما پردازش درخواست های برداشت را در چهارچوب زمانی ذکر شده تضمین می کند. زمان ارسال وجوه به حساب بانکی شما به روش انتقال انتخابی شما بستگی دارد.
  • ۲ برای دسترسی به این روشهای انتقال در این صفحه، شما باید به فضای کاری TenkoDESK خود وارد شوید.
  • 3 By choosing Wire Transfers as a payment method you acknowledge and agree that the payment to Tenko Systems Limited will be made to the account of Tenko Systems Limited held with XP Solutions Limited. XP Solutions Limited (www.finfxtech.com) provide a range of payment services including operating a money transfer service and issuing and managing means of payments.